Auto Draft

บรรดาคอหนังทั้งหลาย อาจ ยอมรับว่า ยืนขึ้น ใน เส้น ยาวๆ รอ ป๊อปคอร์นไร้ไขมัน และเครื่องดื่ม , และ การจัดการกับโทรศัพท์ เซลลูล่าร์ ที่ ออกไป ใน โรงภาพยนตร์คือ ทั้งหมด ข้อเสีย ในการดู วิดีโอ อย่างไรก็ตาม , มัน […]